ALTE DOCUMENTE A CĂROR ADUCERE LA CUNOȘTINȚĂ PUBLICĂ SE APRECIAZĂ CA FIIND OPORTUNĂ ȘI NECESARĂ