Alte documente

REGISTRUL PRIVIND ÎNREGISTRAREA REFUZULUI DE A SEMNA / CONTRASEMNA / AVIZA ACTELE ADMINISTRATIVE PRECUM ȘI OBIECȚIILE CU PRIVIRE LA LEGALITATE, EFECTUATE ÎNSCRIS
REGISTRUL PRIVIND CONSEMNAREA PROPUNERILOR, SUGESTIILOR SAU OPINIILOR CU PRIVIRE LA PROIECTELE HOTĂRÂRILOR AUTORITĂȚII DELIBERATIVE ȘI ALE PROIECTELOR DISPOZIȚIILOR AUTORITĂȚII EXECUTIVE
INFORMARE ASUPRA PROBLEMELOR DE INTERES PUBLIC CARE URMEAZĂ SĂ FIE DEZBĂTUTE DE AUTORITĂȚILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
INFORMARE ASUPRA PROIECTELOR DE ACTE ADMINISTRATIVE CU CARACTER NORMATIV
MINUTELE ȘEDINȚELOR PUBLICE
PROCESELE VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI LOCAL
REGISTRUL PRIVIND PUBLICAREA DECLARAȚIILOR DE CĂSĂTORIE
ALTE DOCUMENTE CARE FAC OBIECTUL ADUCERII LA CUNOȘTINȚĂ PUBLICĂ, CONFORM LEGII
ALTE DOCUMENTE A CĂROR ADUCERE LA CUNOȘTINȚĂ PUBLICĂ SE APRECIAZĂ CA FIIND OPORTUNĂ ȘI NECESARĂ