Consilieri

CONSILIERI LOCALI 2020-2024

ANIȚOAEI TUDOREL                        – PMP

BARABULĂ MARIANA                      – PSD

BÂRZU GHEORGHE                          – PSD

CHIRIAC MIHAI                                 – PMP

DAMIAN ȘTEFAN                              – PSD

GAVRILOAIE VASILE                      – PNL

MAIDAN VASILE MĂDĂLIN          – PMP

PIETRARU VIOREL                          – PSD

UNGUREANU VALENTIN              – PSD

2016-2020  – Consiliul Local al comunei Cucuteni, judetul Iasi, are urmatoarea componenta:

 • Primar:  Brinza Pamfilica – PSD
 • Viceprimar:  Barzu Gheorghe – PSD
 • Consilieri locali:
  • Anitoaiei Tudorel – ALDE
  • Barabula Mariana – PSD
  • Gavriloaie Vasile – PNL
  • Damian Stefan – PSD
  • Miron Vasile – PSD
  • Mihoc Elena Petronela – ALDE
  • Radu Petru – PSD
  • Ungureanu Valentin – PSD

Componența comiisilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Cucuteni

 1. COMISIA  PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALE,  BUGET FINANŢE ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI , JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ
 • BARABULĂ MARIANA – președinte
 • UNGUREANU VALENTIN – secretar
 • MIRON VASILE – membru
 • COMISIA  PENTRU ÎNVÃTÃMÂNT, SÃNÃTATE ŞI FAMILIE , CULTURÃ , CULTE, TURISM , PROTECTIE SOCIALÃ, ACTIVITÃTI SPORTIVE SI DE AGREMENT
 • RADU PETRU – președinte
 • BÂRZU GHEORGH – secretar
 • ANIȚOAIEI TUDOREL – membru
 • COMISIA   PENTRU AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE COMUNALĂ,AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM,PROTECŢIA MEDIULUI,SERVICII ŞI COMERŢ, APĂRAREA ORDINEI ŞI LINIŞTEI PUBLICE , A DREPTURILOR CETĂŢENILOR
 • GAVRILOAIE VASILE – președinte
 • DAMIAN ȘTEFAN – secretar
 • MIHOC ELENA PETRONELA – membru