Anunţuri

Program circulatie autobuz Tg Frumos- Cucuteni (retur)

Stop Incendieri vegetatiei    comunicat arderi miristi_2022

PH privind aprobarea înființării Serviciului de iluminat public al comunei Cucuteni , județul IAȘI, a Regulamentului de Organizare și funcționare al serviciului de iluminat public, a Caietului de Sarcini, a Studiului de oportunitate și a modalității de gestiune a acestuia Cucuteni, PHCL 21 din 24.02.2022Regulament Funcț SIPStudiu Oportunitate SIP CUCUTENICaiet de Sarcini SIP

Anunț organizare concurs examen de promovare în grad profesional

Arderi miristi_2022