Hotarari Consiliul Local

2014

» Proces verbal Nr. 363/25.02.2014 al sedintei ordinare a Consiliului Local Cucuteni
» Intalniri trimestriale pe anul 2014
» HCL Nr. 1 – 28.01.2014 ordine de zi
» HCL Nr. 2 – 28.01.2014 privind aprobarea procesului verbal al sedintei consiliului local
» HCL Nr. 3 – 28.01.2014 Raport Primar
» HCL Nr. 4 – 28.01.2014 Buget 2014
» HCL Nr. 5 – 28.01.2014 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local
» HCL Nr. 6 – 28.01.2014 Organigrama
» HCL Nr. 7 – 28.01.2014 privind evaluarea performantelor profesionale ale secretarului UAT
» HCL Nr. 8 – 28.01.2014 Paza
» HCL Nr. 9 – 25.02.2014 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
» HCL Nr. 10 – 25.02.2014 privind aprobarea procesului verbal al sedintei consiliului local
» HCL Nr. 11 – 25.02.2014 Raport anual Viceprimar
» HCL Nr. 12 – 25.02.2014 Raport activitate desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap – sem. II 2013
» HCL Nr. 13 – 25.02.2014 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unei suprafete de teren
» HCL Nr. 14 – 25.02.2014 privind aprobarea Regulamentului de pasunat al comunei Cucuteni si a Regulamentului de concesionarea a pasunei comunale
» Proces Verbal din 21.03.2014 a sedintei ordinarea a Consiliului Local Cucuteni
» HCL Nr. 15 – 21.03.2014 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
» HCL Nr. 16 – 21.03.2014 privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL Nr. 17 – 21.03.2014 privind aprobarea procesului verbal al sedintei consiliului local
» HCL Nr. 18 – 21.03.2014 privind aprobarea graficului de sedinte al consiliului local pentru trimestrul II 2014
» HCL Nr. 19 – 21.03.2014 privind validarea modificarii bugetului local pe anul 2014
» HCL Nr. 20 – 21.03.2014 pentru aprobarea plantarii de perdele forestiere de protectie a drumului comunal nr. 121 Cucuteni Barbatesti
» HCL Nr. 21 – 21.03.2014 privind numirea Comisiei speciale pentru reactualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Cucuteni
» Proiecte hotarari pentru sedinta din 29.04.2014
» Proces Verbal – incheiat in sedinta ordinara a Consiliului local al comunei Cucuteni in 29.04.2014
» Minuta sedintei ordinare din data de 29.04.2014 a Consiliului Local Cucuteni
» HCL Nr. 22 – 29.04.2014 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
» HCL Nr. 23 din 29.04.2014 privind aprobarea procesului verbal al sedintei consiliului local
» HCL Nr. 24 privind gospodarirea si infrumusetarea comunei Cucuteni
» HCL Nr. 25 pentru aprobarea executiei bugetare pe trimestrul I 2014
» HCL Nr. 26 privind modificarea inventarului bunurilor proprietatea publica a Unitatii Administrativ Teritoriale
» HCL Nr. 27 cu privire la aprobarea: Acordului de cooperare cu Asociatia Comunelor din Romania – Filiala Judeteana Iasi in vederea organizarii si exercitarii unor activitati de audit public intern
» Proiecte hotarari pentru sedinta din 27.05.2014
» Proiect de hotarare Nr. 3568 din 16.05.2014 cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015
» Minuta sedintei ordinare din data de 27.05.2014 a Consiliului Local Cucuteni
» Proces Verbal – incheiat in sedinta ordinara a Consiliului local al comunei Cucuteni in 27.05.2014
» HCL Nr. 28 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
» HCL Nr. 29 privind aprobarea procesului verbal al sedintei consiliului local
» HCL Nr. 30 pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015
» HCL Nr. 31 privind modificarea bugetului local pe anul 2014
» HCL Nr. 32 privind alegerea presedintelui de sedinta
» Proiecte hotarari pt. sedinta 24.06.2014
» Proces Verbal – incheiat in sedinta ordinara a Consiliului local al comunei Cucuteni in 24.06.2014
» Minuta sedintei ordinare din data de 24.06.2014 a Consiliului Local Cucuteni
» HCL Nr. 33 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
» HCL Nr. 34 privind aprobarea procesului verbal al sedintei consiliului local
» HCL Nr. 35 privind modificarea art. 1 a Hotararii nr. 26 din 29.04.2014 privind inventarul bunurilor proprietate publica a Unitatii Administrativ Teritoriale Cucuteni si a valorilor de inventar
» HCL Nr. 36 privind aprobarea graficului de sedinteal consiliului local pentru trimestrul III 2014
» HCL Nr. 37 privind stabilirea taxei speciale pentru ridicarea si transportul gunoiului menajer
» HCL Nr. 38 privind modificarea bugetului local pe anul 2014
» Minuta sedintei extraordinare din data de 01.07.2014 a Consiliului Local Cucuteni
» Proces Verbal – incheiat in sedinta extraordinara a Consiliului local al comunei Cucuteni in 01.07.2014
» Minuta sedintei ordinare din data de 29.07.2014
» Proces Verbal – sedinta ordinara din 29.07.2014
» HCL Nr. 43 din 29.07.2014 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
» HCL Nr. 44 din 29.07.2014 privind aprobarea proceselor verbale al sedintei consiliului
» HCL Nr. 45 din 29.07.2014 pentru aprobarea executiei bugetare pe trimestrul II 2014
» HCL Nr. 46 in 29.07.2014 privind aprobarea Raportului pentru activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap din comuna Cucuteni, in semestrul I 2014
» HCL Nr. 47 din 29.07.2014 privind aprobarea raportului de analiza a activitatii desfasurata in domeniu situatiilor de urgenta in semestrul I 2014
» HCL Nr. 48 din 29.07.2014 privind modificarea bugetului local pe anul 2014
» HCL Nr. 49 din 29.07.2014 privind aprobarea incheierii unui contract de prestari servicii cu un specialist in masuri topografice, conform Legii nr. 165/2013

» Proces verbal Nr. 363/25.02.2014 al sedintei ordinare a Consiliului Local Cucuteni
» Intalniri trimestriale pe anul 2014
» HCL Nr. 1 – 28.01.2014 ordine de zi
» HCL Nr. 2 – 28.01.2014 privind aprobarea procesului verbal al sedintei consiliului local
» HCL Nr. 3 – 28.01.2014 Raport Primar
» HCL Nr. 4 – 28.01.2014 Buget 2014
» HCL Nr. 5 – 28.01.2014 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local
» HCL Nr. 6 – 28.01.2014 Organigrama
» HCL Nr. 7 – 28.01.2014 privind evaluarea performantelor profesionale ale secretarului UAT
» HCL Nr. 8 – 28.01.2014 Paza
» HCL Nr. 9 – 25.02.2014 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
» HCL Nr. 10 – 25.02.2014 privind aprobarea procesului verbal al sedintei consiliului local
» HCL Nr. 11 – 25.02.2014 Raport anual Viceprimar
» HCL Nr. 12 – 25.02.2014 Raport activitate desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap – sem. II 2013
» HCL Nr. 13 – 25.02.2014 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unei suprafete de teren
» HCL Nr. 14 – 25.02.2014 privind aprobarea Regulamentului de pasunat al comunei Cucuteni si a Regulamentului de concesionarea a pasunei comunale
» Proces Verbal din 21.03.2014 a sedintei ordinarea a Consiliului Local Cucuteni
» HCL Nr. 15 – 21.03.2014 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
» HCL Nr. 16 – 21.03.2014 privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL Nr. 17 – 21.03.2014 privind aprobarea procesului verbal al sedintei consiliului local
» HCL Nr. 18 – 21.03.2014 privind aprobarea graficului de sedinte al consiliului local pentru trimestrul II 2014
» HCL Nr. 19 – 21.03.2014 privind validarea modificarii bugetului local pe anul 2014
» HCL Nr. 20 – 21.03.2014 pentru aprobarea plantarii de perdele forestiere de protectie a drumului comunal nr. 121 Cucuteni Barbatesti
» HCL Nr. 21 – 21.03.2014 privind numirea Comisiei speciale pentru reactualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Cucuteni
» Proiecte hotarari pentru sedinta din 29.04.2014
» Proces Verbal – incheiat in sedinta ordinara a Consiliului local al comunei Cucuteni in 29.04.2014
» Minuta sedintei ordinare din data de 29.04.2014 a Consiliului Local Cucuteni
» HCL Nr. 22 – 29.04.2014 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
» HCL Nr. 23 din 29.04.2014 privind aprobarea procesului verbal al sedintei consiliului local
» HCL Nr. 24 privind gospodarirea si infrumusetarea comunei Cucuteni
» HCL Nr. 25 pentru aprobarea executiei bugetare pe trimestrul I 2014
» HCL Nr. 26 privind modificarea inventarului bunurilor proprietatea publica a Unitatii Administrativ Teritoriale
» HCL Nr. 27 cu privire la aprobarea: Acordului de cooperare cu Asociatia Comunelor din Romania – Filiala Judeteana Iasi in vederea organizarii si exercitarii unor activitati de audit public intern
» Proiecte hotarari pentru sedinta din 27.05.2014
» Proiect de hotarare Nr. 3568 din 16.05.2014 cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015
» Minuta sedintei ordinare din data de 27.05.2014 a Consiliului Local Cucuteni
» Proces Verbal – incheiat in sedinta ordinara a Consiliului local al comunei Cucuteni in 27.05.2014
» HCL Nr. 28 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
» HCL Nr. 29 privind aprobarea procesului verbal al sedintei consiliului local
» HCL Nr. 30 pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015
» HCL Nr. 31 privind modificarea bugetului local pe anul 2014
» HCL Nr. 32 privind alegerea presedintelui de sedinta
» Proiecte hotarari pt. sedinta 24.06.2014
» Proces Verbal – incheiat in sedinta ordinara a Consiliului local al comunei Cucuteni in 24.06.2014
» Minuta sedintei ordinare din data de 24.06.2014 a Consiliului Local Cucuteni
» HCL Nr. 33 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
» HCL Nr. 34 privind aprobarea procesului verbal al sedintei consiliului local
» HCL Nr. 35 privind modificarea art. 1 a Hotararii nr. 26 din 29.04.2014 privind inventarul bunurilor proprietate publica a Unitatii Administrativ Teritoriale Cucuteni si a valorilor de inventar
» HCL Nr. 36 privind aprobarea graficului de sedinteal consiliului local pentru trimestrul III 2014
» HCL Nr. 37 privind stabilirea taxei speciale pentru ridicarea si transportul gunoiului menajer
» HCL Nr. 38 privind modificarea bugetului local pe anul 2014
» Minuta sedintei extraordinare din data de 01.07.2014 a Consiliului Local Cucuteni
» Proces Verbal – incheiat in sedinta extraordinara a Consiliului local al comunei Cucuteni in 01.07.2014
» Minuta sedintei ordinare din data de 29.07.2014
» Proces Verbal – sedinta ordinara din 29.07.2014
» HCL Nr. 43 din 29.07.2014 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
» HCL Nr. 44 din 29.07.2014 privind aprobarea proceselor verbale al sedintei consiliului
» HCL Nr. 45 din 29.07.2014 pentru aprobarea executiei bugetare pe trimestrul II 2014
» HCL Nr. 46 in 29.07.2014 privind aprobarea Raportului pentru activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap din comuna Cucuteni, in semestrul I 2014
» HCL Nr. 47 din 29.07.2014 privind aprobarea raportului de analiza a activitatii desfasurata in domeniu situatiilor de urgenta in semestrul I 2014
» HCL Nr. 48 din 29.07.2014 privind modificarea bugetului local pe anul 2014
» HCL Nr. 49 din 29.07.2014 privind aprobarea incheierii unui contract de prestari servicii cu un specialist in masuri topografice, conform Legii nr. 165/2013

2013

» HCL Nr. 8/2013 privind modificarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013
» HCL Nr. 13/2013 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea liberului acces la informatiile de interes public
» HCL Nr. 14/2013 privind organizarea intalnirilor cu cetatenii si programul audientelor consilierilor locali
» HCL Nr. 19/2013 privind adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013
» HCL Nr. 24/2013 privind adoptarea Programului activitatilor edilitar-gospodaresti pentru anul 2013
» HCL Nr. 25/2013 pentru aprobarea executiei bugetare pe trimestrul I 2013
» HCL Nr. 28/2013 privind modificarea bugetului local pe anul 2013
» HCL Nr. 30/2013 privind prelungirea valabilitatii Planului de Urbanism General al comunei Cucuteni
» HCL Nr. 33/2013 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pe anul 2014
» HCL Nr. 34/2013 privind aprobarea retragerii comunei Cucuteni din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara a Serviciului de alimentare cu Apa si Canalizare Pascani ECO APA
» HCL Nr. 35/2013 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare catre SC APAVITAL SA
» HCL Nr. 36/2013 privind modificarea bugetului local pe anul 2013
» HCL Nr. 61/2013 privind incetarea mandatului unui consilier local
» HCL Nr. 63/2013 privind validarea mandatului unui consilier local
» HCL Nr. 81/2013 privind organizarea intalnirilor cu cetatenii si programul audientelor acordate acestora de catre consilierii locali in anul 2014
» Dispozitia Nr. 40/2013 privind programul de lucru cu publicul

2012

» HCL Nr. 1/2012 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei Consiliului Local
» HCL Nr. 2/2012 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local
» HCL Nr. 3/2012 privind „Raportul anual al primarului privind activitatea economica, sociala si mediu, a unitatii administrativ-teritoriale”
» HCL Nr. 4/2012 privind adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012
» HCL Nr. 5/2012 privind organigrama si statul de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Cucuteni, jud. Iasi
» HCL Nr. 6/2012 privind transformarea postului contractual din perioada nedeterminata in perioada determinata
» HCL Nr. 7/2012 privind evaluarea performantelor profesionale ale secretarului UAT
» HCL Nr. 8/2012 privind aprobarea concesionarii suprafetei de 190 ha de pasune ce se afla in proprietatea privata a comunei Cucuteni, jud. Iasi
» HCL Nr. 9/2012 privind incetarea contractului de concesiune nr.1153 din 24 iulie 2006 incheiat intre Consiliul Local Cucuteni si dl. Stascau Nelu
» HCL Nr. 10/2012 privind aprobarea inceperii procedurii de concesionarea prin intocmirea Raportului de evaluare, Studiului de oportunitate si a Caietului de sarcini pentru terenul de 8193 mp situat in extravilan sat Cucuteni
» HCL Nr. 11/2012 privind aprobarea Planului de paza al comunei Cucuteni, prevazut in anexa la prezenta hotarare
» HCL Nr. 12/2012 privind stabilirea limitelor minime a veniturilor potentiale provenite din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de stricta necesitate pentru nevoile personale ale unei persoane singure/famil
» HCL Nr. 13/2012 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local ce se vor executa in anul 2012 de beneficiarii legii 416/2001, prevazut in anexa 1 la prezenta
» HCL Nr. 14/2012 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei Consiliului Local
» HCL Nr. 15/2012 privind aprobare procesului verbal al sedintei Consiliului Local
» HCL Nr. 16/2012 privind Raportul viceprimarului privind activitatea desfasurata in raport cu atributiile ce-i revin, conform Anexei
» HCL Nr. 17/2012 privind atribuirea de noi denumiri unitatii de invatamant preuniversitar in anul scolar 2012-2013 in unitatea administrativ-teritoriala Cucuteni
» HCL Nr. 18/2012 privind dizolvarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Comunelor Cucuteni, Todiresti si Harmanesti infiintata prin HCL nr.62/21.10.2008
» HCL Nr. 19/2012 privind modificarea bugetului local pe anul 2012
» HCL Nr. 20/2012 privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL Nr. 45/2012 privind alegerea Comisiei de validare
» HCL Nr. 46/2012 privind validarea mandatelor consilierilor locali alesi in Consiliul Local al Comunei Cucuteni
» HCL Nr. 47/2012 privind constituirea Consiliului Local al Comunei Cucuteni
» HCL Nr. 49/2012 privind alegerea viceprimarului Comunei Cucuteni
» HCL Nr. 50/2012 privind alegerea Comisiilor pe domenii de specialitate
» HCL Nr. 37/2012 privind modificarea bugetului local pe anul 2012
» HCL Nr. 42/2012 privind modificarea bugetului local pe anul 2012
» HCL Nr. 43/2012 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013
» HCL Nr. 51/2012 privind validarea modificarii bugetului local pe anul 2012
» HCL Nr. 59/2012 privind modificarea bugetului local pe anul 2012
» HCL Nr. 71/2012 privind modificarea bugetului local pe anul 2012
» HCL Nr. 76/2012 privind modificarea bugetului local pe anul 2012
» HCL Nr. 83/2012 privind modificarea bugetului local pe anul 2012
» HCL Nr. 89/2012 privind aprobarea executiei bugetului pentru trimestrul IV anul 2012
» HCL Nr. 96/2012 privind modificarea bugetului local pe anul 2012

2011

» HCL Nr. 1/2011 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei Consiliului Local din data de 31.01.2011
» HCL Nr. 2/2011 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local
» HCL Nr. 3/2011 privind Raportul anual al primarului in legatura cu activitatea economica, sociala si de mediu
» HCL Nr. 4/2011 privind aprobarea organizarii pazei pe teritoriul administrativ al comunei Cucuteni, cu paza proprie, prin paznici platiti din bugetul local
» HCL Nr. 5/2011 privind stabilirea limitelor minime a veniturilor potentiale provenite din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de stricta necesitate pentru nevoile unei persoane singure/familii
» HCL Nr. 6/2011 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local
» HCL Nr. 7/2011 privind organigrama si statul de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Cucuteni, jud. Iasi
» HCL Nr. 8/2011 privind „Modernizare drum comunal DC 121, com. Cucuteni, jud. Iasi” si „Reabilitare camin cultural, com. Cucuteni, jud. Iasi”
» HCL Nr. 9/2011 privind propunerea Consiliului Local al Comunei Cucuteni ca primarul sa realizeze prin Raport evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei
» HCL Nr. 10/2011 privind aprobarea concesionarii suprafetei de 300ha pasune ce se afla in proprietatea privata a comunei Cucuteni, jud. Iasi
» HCL Nr. 11/2011 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei Consiliului Local
» HCL Nr. 12/2011 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local
» HCL Nr. 13/2011 privind adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011
» HCL Nr. 14/2011 privind aprobarea contului de exercitiu bugetar al comunei Cucuteni pentru anul 2010, cf. cifrelor cuprinse in raportul de venituri si cheltuieli prezentat
» HCL Nr. 15/2011 privind Raportul anual al viceprimarului privind activitatea desfasurata in raport cu atributiile ce-i revin
» HCL Nr. 17/2011 privind instrumentarea proiectului „Modernizare drumuri comunale din satele Sacaresti, Barbatesti si Cucutei, jud. Iasi”, in vederea depunerii spre finantare la Min. Dezv. Reg. si Tursimului
» HCL Nr. 21/2011 privind aprobarea organizarii pasunatului in teritoriul administrativ al comunei Cucuteni, pentru anul 2011
» HCL Nr. 22/2011 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a suprafetei de 3800mp teren apartinand domeniului public al comunei Cucuteni
» HCL Nr. 24/2011 privind instrumentarea proiectului „Alimentare cu apa si sitem centralizat de canalizare in comuna Cucuteni, jud, Iasi” in vederea depunerii spre finantare la Min. Dezv. Reg. si Turismului
» HCL Nr. 27/2011 privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul I 2011
» HCL Nr. 28/2011 privind aprobarea Actului Aditional la Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate A.D.I.S. Iasi
» HCL Nr. 30/2011 privind aprobarea Regulamentului cu privire la desfasurarea activitatilor comerciale pe teritoriul comunei Cucuteni
» HCL Nr. 31/2011 privind aprobarea predarii amplasamentului necesar implementarii prin P.N.D.I. a obiectivului de investitii „Modernizare drumuri comunale din satele Sacaresti, Barbatesti si Cucuteni, comuna Cucuteni, jud. Iasi”
» HCL Nr. 32/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a investitiei „Modernizare drumuri comunale din satele Sacaresti, Barbatesti si Cucuteni, com. Cucuteni, jud. Iasi”
» HCL Nr. 36/2011 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012
» HCL Nr. 37/2011 privind aprbarea inscrierii unor bunuri imobile in inventarul in domeniul privat al comunei
» HCL Nr. 38/2011 privind aprobarea inscrierii unor bunuri imobile in inventarul domeniului privat al comunei
» HCL Nr. 40/2011 privind proiectul de investitie „Reabilitare camin cultural Cucuteni, comuna Cucuteni, jud. Iasi”
» HCL Nr. 41/2011 privind modificarea bugetului local
» HCL Nr. 42/2011 privind trecerea unor bunuri din domeniul public in domeniul privat al comunei Cucuteni
» HCL Nr. 46/2011 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a suprafetei de 700mp teren apartinand domeniului privat
» HCL Nr. 47/2011 privind aprobarea graficului de sedinte al consiliului local pentru trimestrul III 2011
» HCL Nr. 50/2011 privind modificarea bugetului local pe trimestrul III 2011
» HCL Nr. 51/2011 privind aprobarea reorganizarii „Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta” pentru interventia in situatii de urgenta
» HCL Nr. 52/2011 privind aprobarea executiei bugetelor pentru trimestrul II 2011
» HCL Nr. 53/2011 privind infiintarea unui punct de colectare a deseurilor de echipamente electrice si electronice
» HCL Nr. 57/2011 privind modificarea bugetului local pe trimestrul III 2011
» HCL Nr. 58/2011 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a suprafetei de 4100 mp teren apartinand domeniului privat al comunei Cucuteni
» HCL Nr. 59/2011 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei Consiliului Local
» HCL Nr. 60/2011 privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL Nr. 61/2011 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local
» HCL Nr. 62/2011 privind aprobarea instrumentarii proiectului de investitie „Construire infrastructura pentru prevenire si protectie impotriva inundatiilor”
» HCL Nr. 63/2011 privind aprobarea graficului de sedinte al Consiliului Local pentru trimestrul IV 2011
» HCL Nr. 64/2011 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei Consiliului Local
» HCL Nr. 65/2011 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local
» HCL Nr. 66/2011 privind aprobarea executiei bugetului pentru trimestrul III 2011
» HCL Nr. 67/2011 privind aprobarea proiectului PROMOVAREA TURISTICA A CULTURII CUCUTENI SI A OBIECTIVELOR NATURALE, ISTORICE SI CULTURALE ALE COMUNEI CUCUTENI PRIN METODE SPECIFICE DE MARKETING SI COMUNICARE INTEGRATE […]
» HCL Nr. 68 /2011 pentru aprobarea instrumentarii proiectului de investitie ‘Construire infrastructura pentru prevenire si protectie impotriva inundatiilor’
» HCL Nr. 69/2011 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei Consiliului Local
» HCL Nr. 70/2011 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local
» HCL Nr. 71/2011 privind aprobarea programului de dezapezire si combaterea poleiului de pe drumurile din administrarea comunei in perioada de iarna 2011-2012
» HCL Nr. 72/2011 privind aprobarea proiectului „PROMOVAREA TURISTICA A CULTURII CUCUTENI SI A OBIECTIVELOR NATURALE, ISTORICE SI CULTURALE ALE COMUNEI CUCUTENI PRIN METODE SPECIFICE DE MARKETING SI COMUNICARE […]”
» HCL nr. 73/2011 privind infratirea dintre localitatile: comuna Cucuteni, judetul Iasi si comuna Tohatin, raionul Chisinau din Republica Moldova

2007

» HCL Nr.1/2007 Privind organizarea pazei comunale
» HCL Nr.5/2007 Privind intretinerea, administrarea si gestionarea in conditii bune a pasunilor comunale
» HCL Nr.6/2007 Privind aprobarea bugetului local pe anul 2007

2006

» HCL Nr.53/2006 Privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pe anul 2007